Dossier 

De Rijnlandroute is een provinciale weg waarvan de tunnel conform bestuurlijke afspraak uit 2015 bij Rijkswaterstaat in beheer en onderhoud komt. De weg zelf wordt door de provincie niet bij Rijkswaterstaat in beheer gegeven. Om deze reden is geen tweecijferig routenummer toegestaan. De weg zal daarmee niet als N43 bewegwijzerd worden.

De knooppuntnamen Hofvliet en Ommedijk zijn vastgesteld.

Laatste wijziging: 1 maart 2017