Dossier

De nieuwe westelijke oeververbinding staat al decennia als A24 in de planvorming bekend. Inmiddels is reeds besloten om deze weg als A24 te bewegwijzeren. 

De namen van de knooppunten zijn nog niet definitief vastgesteld.

Laatste wijziging: 7 augustus 2016