Dossier

De N62 is een provinciale weg, die 30 jaar na aanleg zal worden overgedragen aan het Rijk. Om deze reden heeft deze weg een tweecijferig routenummer.

Laatst gewijzigd: 7 augustus 2016