2006

 

Het jaar in beelden:

 

De aanleg van de A35 tussen Almelo en Wierden begint in 2006 duidelijk vorm aan te nemen. Op de foto links het tracé in vogelvlucht, op het de foto linksonder de aansluiting in wording bij het toenmalige einde van de A35 bij Almelo. Foto's Rijkswaterstaat.

Deze foto toont de bouw van de vaste brug over het Twentekanaal. Foto P. Schokkenbroek, 14 mei.

 

Het uitvoerende werk aan de A73-zuid gaat ondanks enkele procedurele strubbels bij Montfort gestaag voort. Nabij Swalmen zijn de contouren van de nieuwe snelweg al goed zichtbaar in het landschap. Op de foto van 3 maart worden de eerste twee tunnelelementen uit het bouwdok getrokken en in het eerste deel van de zinksleuf geparkeerd. In april werden de twee elementen verder getransporteerd naar de definitieve afzinklocatie en afgezonken. Foto's: ViaLimburg

 

De verbreding van de A2 bij Den Bosch gaat van start. Op 13 februari 2006 wordt een begin gemaakt met bomenkap. Foto: H. Rutten. Renderings Rijkswaterstaat

 

 

 

 

Autosnelwegen.nl heeft een publicatielicentie op de getoonde foto's; doch het auteursrecht ligt bij de genoemde rechthebbenden.