1973

 

Het jaar in beelden:

 

Op 18 april wordt de nieuwe brug over het Amsterdam Rijnkanaal in de A1 bij Diemen vereeuwigd. De oude brug ligt er nog, en is buiten dienst gegaan.

 

De A16 Rotterdam-Zwijndrecht is verbreed naar 2x3 rijstroken. De brug over de Nieuwe Maas bij Dordrecht begint nu steeds meer een flessehals te worden.

 

De nieuwe rijksweg 50 (thans A6) door het Tjeukemeer gefotografeerd op 7 december;  een half jaar na haar openstelling.

 

In Noord-Holland is het bijna zo ver. Op 3 december wordt alles in gereedheid gebracht voor de openstelling van rijksweg 6 (thans A9) tussen de Velsertunnel en het Rottepolderplein. De aardebanen lagen al ruim 15 jaar klaar, maar nu gaat het er dan toch eindelijk van komen. De weg sluit bij het Rottepolderplein aan op het verkeersplein. De fly-over is van latere datum.

In december worden alle installaties uitgebreid getest, zodat de weg vanaf haar openstelling in 1974 goed zal kunnen functioneren.

 

Op 20 december wordt deze foto genomen van knooppunt Zaarderheiken. Het knooppunt was direct bij de aanleg van rijksweg 67 gerealiseerd ten behoeve van de ontworpen kruisende rijksweg 73. Deze A73 zou echter nog jaren op zich laten wachten, en eindigde het knooppunt aan de noord- en zuidkant direct op het onderliggend wegennet.

 

1973 was een jaar van superlatieven. Enerzijds werden belangrijke projecten afgerond, zoals het Terbregseplein bij Rotterdam, anderzijds begon filevorming een steeds vaker voorkomend verschijnsel te worden op het rijkswegennet, zoals hier op 11 februari op de A2 bij Abcoude.

 

Rijksweg (2)22 aan de oostkant van Utrecht (huidige Waterlinieweg) was inmiddels omgelegd, zodat de Goylaan kon worden aangesloten, vooruitlopend op de ontwikkeling van de wijk Lunetten. Op de foto links is het oude, oostelijker gelegen maar nu verlaten tracé te zien.

 

De absolute spiegel van 1973 werd gevormd door de beschouwingen van de club van Rome, de oliecrisis en de daar het gevolg van zijnde benzine-rantsoenering en last-but-not-least de autoloze zondagen. Op deze foto van 4 november zijn een paardenkoets en een fietser de enige berijders van een verder lege A44.

 

Autosnelwegen.nl heeft een publicatielicentie op de getoonde foto's; doch het auteursrecht ligt bij de genoemde rechthebbenden.