1971

 

Het jaar in beelden:

 

Op 10 maart eindigt de A16 nog bij de Bosdreef, de toenmalige rijksweg 3. Noordelijk daarvan zijn de A20 en knooppunt Terbregseplein in aanleg. Het Terbregseplein was overigens niet voorzien als eindpunt voor rijksweg 16. Plannen voor verlenging in noordelijke richting bestaan al heel lang, en dat varieerde van een complete “Stamweg”, parallel aan rijkswegen 14, 4 en 9 naar Leiden, Haarlem en Alkmaar, tot de huidige plannen voor een nieuwe noordelijke randweg om Rotterdam om bij Zestienhoven aan te sluiten op de A13. Tot een voltooiing van het knooppunt Terbregseplein hebben al deze plannen echter nog niet geleid.

 

De nieuwe zuidelijke Galecopperbrug nadert haar voltooiing, en ligt naast de oude brug, die nog in verkeer is. Het is 1 juni 1971. De aardebanen van de aansluiting Nieuwegein, bovenin op de foto zichtbaar, zijn ook bijna klaar.

 

De aansluiting Oog in Al in 1971. De rijksweg is nog altijd 2x2 rijstroken breed, maar inmiddels wel geasfalteerd. Opvallend is de ter plaatse van de middenpijler van het viaduct gewijzigde bovenleidingconstructie van de kruisende spoorlijn Gouda - Utrecht ten opzichte van de foto uit 1955.

 

Op 21 januari werd het voltooide knooppunt Badhoevedorp nogmaals vereeuwigd. De nabijheid van Schiphol is waarschijnlijk één van de redenen dat zowel van de bouw van het ringvaartaquaduct in rijksweg 4 en van de bouw van het klaverblad van Badhoevedorp veel luchtfoto's beschikbaar zijn. Op het moment dat deze foto genomen was, moest men richting Velsertunnel nog dwars door Haarlem rijden, kwam men nog altijd via de Oude Haagseweg uit in Amsterdam-west om vervolgens via het stedelijk wegennet richting Coentunnel te moeten rijden, en moest men in oostelijke richting nog altijd via de brug (èn Bailey-brug) bij Ouderkerk a/d Amstel om de A2 te kunnen bereiken. Binnen 5 jaar zou de situatie wat dat betreft heel wat verbeteren, en kreeg dit knooppunt Badhoevedorp een spilfunctie in het wegennet van Noord-Holland.

 

Op 22 maart werd deze foto genomen van het voltooide knooppunt Hoevelaken. Aan de verlaten aardebanen is nog goed zichtbaar waar de "stuiver" heeft gelegen.

 

Rijksweg 57 was gepland als autosnelweg, maar de aspiraties werden alras naar beneden bijgesteld. Het gedeelte over de Haringvlietdam is echter van meet af aan met 2x2 rijstroken uitgevoerd.

 

Een buitenbeentje: begin jaren '70 werd Nederland een paar keer opgeschrikt door het instorten van een brug-in-aanbouw. In dit geval geen rijksweg (dat zou in september 1974 wel het geval zijn), maar de N343 over het Overijssels kanaal bij Bergentheim. Na een hoop kabaal rest niet veel meer dan kapotte bekisting, betonbrokken en een berg puin.

 

Autosnelwegen.nl heeft een publicatielicentie op de getoonde foto's; doch het auteursrecht ligt bij de genoemde rechthebbenden.