1969

 

Het jaar in beelden:

 

De A1 moet meegroeien met het besluit om in Almere woningen te gaan bouwen, en het probleem van de traverse Naarden moest worden opgelost. Reden om in 1969 de weg flink onder handen te nemen tussen Diemen en Naarden. De oude brug uit 1933 over het Merwedekanaal / Amsterdam Rijn Kanaal kan deze groei niet aan, en moest worden vervangen door een nieuwe. De grondwerken voor deze nieuwe brug (de huidige) zijn op de foto links zichtbaar.

Op deze foto is zichtbaar dat reeds in 1969 bij de bouw van de nieuwe brug de grondwerken werden opgeworpen voor knooppunt Diemen. Het kunstwerk van dit knooppunt zou ook direct in deze jaren worden gebouwd. Tot begin jaren '80 zou enkel wat lokaal polderverkeer onderdoor rijden - de Gaasperdammerweg zou nog ruim 10 jaar op zich laten wachten. Deze foto is evenals de voorgaande genomen op 12 mei.

 

Het tracé noordelijk om Naarden in beeld op 12 mei.

De Hollandsebrug op 12 mei. De brug is gebouwd, maar een enkelbaans noodvoorziening zorgt voor de aansluiting op de oude IJsselmeerdijk bij Muiderberg.

De A1 westelijk van Muiden. Inmiddels heeft project SAA alle bebouwing doen verdwijnen.

De A1 tussen de Hakkelaarsbrug en Naarden. De weg is nog maar zo'n 10 jaar oud, maar zal grondig onder handen moeten worden genomen. Inmiddels na alle verbouwingen (verbreding, wisselbaan, verdubeling wisselbaan, SAA) is deze situatie van een rechte weg niet meer herkenbaar.

 

14 mei was een belangrijke dag voor Amsterdam: de A10 werd geopend tussen de s104 en de s105. Een afstand van amper een paar honderd meter, maar met zeer grote gevolgen voor de verkeersstromen door de stad. Daar waar het Coentunnelverkeer zich tot 1969 via alle hoeken en gaten (en vooral via de Hoofdweg) een weg door Amsterdam zocht, kanaliseerde zich dat na de openstelling van dit stuk weg al snel naar de nieuwe A10 en de Johan Huizingalaan. Te zien zijn het weghalen van de afzetting op 14 mei, de bekijks van het (jonge) publiek, een Simca onder het verkeersplein van Bos en Lommer (daar waar in 2003 de overkluizing is gerealiseerd), en onder een blik vanaf het noorden richting Bos en Lommer.

   

 

Aanleg van rijksweg 50 (thans A6) door het Tjeukemeer, van grote hoogte gezien op 6 juni 1969. Een dergelijke tracering voor een weg dwars door een meer zou anno nu waarschijnlijk "maatschappelijk onaanvaardbaar" zijn.

 

In Venlo was de Maasbrug in rijksweg A67 in aanbouw. Hier de stand der werkzaamheden op 11 augustus 1969.

 

Maastricht kreeg in dezelfde jaren haar nieuwe stadsautoweg in de vorm van de Zuiderbrug. Deze werd op 19 juni op de gevoelige plaat vastgelegd, 1 week voor de openstelling.

Op 27 juni werden Zuiderbrug en Europaplein voor het verkeer vrijgegeven. Het Europaplein was daarmee het voorlopige einde van de A2 in zuidelijke richting. Te zien is dat dit geen normaal klaverblad is, gezien de langzaam-verkeersvoorzieningen op het Zuiderbrugtracé. Beter is eigenlijk om te spreken van een dubbel halfklaverblad.

 

Op 4 november werd deze foto genomen van knooppunt Kerensheide. Het knooppunt bedient nu de relaties naar het noorden, zuiden en oosten. Alle verbindingswegen in westelijke richting, naar België, ontbreken nog.

 

Op 7 februari is de bouw van de Heinenoordtunnel nog in volle gang. De aansluitende wegvakken moeten nog compleet worden aangelegd.

Toch kan Minister Bakker nog in hetzelfde jaar, en wel op 22 oktober 1969, de Heinenoordtunnel al feestelijk openen.

 

In 1969 was de huidige A28 in 4 stukken verdeeld, te weten een deel tussen Groningen en De Punt, een deel tussen Meppel en Staphorst, een dele tussen de afrit Ommen en Zwolle-zuid en het gedeelte tussen Wezep en Amersfoort. Aan de ontbrekende stukken tussen Meppel en Zwolle werd voortvarend gewerkt. Belangrijkste element hierbij was de IJsselbrug bij Zwolle. Deze is hier in aanbouw. Rond 1970 werden vele grote rivieren overspannen door gebruik te maken van een voor Nederland nieuwe techniek, waarbij betonnen brugdelen over het water worden “uitgebouwd” vanuit een pijler. Hiermee kan zonder (stalen) boogconstructie toch een brede rivier overbrugd worden. Dat was bij deze brug niet helemaal goed gelukt: iedereen weet van de "brug met de bochel". Beide foto's van de IJsselbrug in aanbouw zijn gemaakt op 12 augustus 1969.

 

Op een zomerse 4 juni 1969 opent Minister Bakker het eerste stukje rijbaanverdubbeling op de Afsluitdijk. Daarmee is de rijbaanverdubbeling op de Afsluitdijk nog niet voltooid, maar in die tijd was het doorknippen van lintjes bij wegopeningen door bekende politici nog een goede gewoonte.

 

De inpoldering van het IJsselmeer vergde ook de nodige nieuwe oeververbindingen. Eén van deze verbindingen was gelegen in rijksweg 6 Lelystad-Emmeloord. Het betreft de Ketelbrug, hier in aanbouw. Hoewel Zuidelijk Flevoland nog maar net was drooggevallen en een directe verbinding met Amsterdam op dat moment nog ver weg lijkt, wordt deze brug direct als autosnelweg aangelegd.

 

Op deze foto is te zien dat knooppunt Laagraven niet meer bestaat, en dat de nu nog altijd bestaande rotonde in gebruik is genomen. Ook is de aanleg van knooppunt Lunetten zichtbaar. Tenslotte is langs rijksweg 22 (de huidige Waterlinieweg) een zandlichaam zichtbaar voor de realisatie van de aansluiting 't Goylaan.

Nogmaals de werken, maar nu vanaf het oosten gezien. Goed is te zien dat de grondwerken vanaf knooppunt Lunetten direct in de richting van de drafbaan gericht is - het tracé zou later naar het westen worden afgebogen. Verder is de plek waar later de wijk Lunetten zou verrijzen hier nog een maagdelijke polder.

 

Autosnelwegen.nl heeft een publicatielicentie op de getoonde foto's; doch het auteursrecht ligt bij de genoemde rechthebbenden.