1966

 

Het jaar in beelden:

 

We schrijven 29 maart 1966. De Coentunnel is bijna klaar. Het bord "verboden voor alle - verkeer" zal niet lang meer dienst hoeven doen. Op de foto van 23 mei is het plaatsen van de bewegwijzering te zien. De Coentunnel en de Van Brienenoordbrug behoorden tot de eerste locaties waar op het rijkswegennet het nieuwe lettertype, dat in de Verenigde Staten speciaal voor wegverkeer is ontworpen, ook in Nederland werd toegepast. 

 

 

Onderstaand een foto van de Coentunnel op 13 mei 1966. De tunnel is nog 5 weken verwijderd van de officiële opening.

 

De feestelijke opening was door koningin Juliana op 21 juni. Hier rijdt de feeststoet door de tunnel, waarna de weg voor alle verkeer wordt vrijgegeven.

 

Aan de A28 tussen Harderwijk en Nijkerk wordt op 13 april nog druk gewerkt.

 

Op dezelfde dag bij Hoevelaken. De A28 is inmiddels tot Nijkerk gereed.

 

Weer een feestelijke opening. Op 18 oktober valt de eer te beurt aan de A44 (destijds rijksweg 4) tussen Voorhout en Wassenaar, westelijk langs Leiden. Hiermee was een definitief einde gekomen aan de betekenis van het woord "Haagsche Schouw" voor het rijkswegennet. Want pal oostelijk van deze brug lag vroeger de plaats waar de oude rijksweg uit Utrecht aansloot op de oude rijksweg Haarlem - Den Haag. De Haagsche Schouw was een van de "drukste" kruispunten in Nederland voor de komst van de snelwegen. Met de opening van dit stuk A44 was dat voltooid verleden tijd geworden.

 

Een mooie foto van de oude brug over het Merwedekanaal / Amsterdam - Rijn Kanaal. Spoedig zouden werkzaamheden aanvangen om de brug te vervangen door een nieuwe net even noordelijker; iets verder naar links op deze foto.

 

Bij Schiphol gebeurde er in deze periode heel veel. Op deze foto's is de bouw van het klaverblad bij Badhoevedorp in een vergevorderd stadium.

 

Voor de verlegde A4 werd een nieuwe vaste brug over de ringvaart van de Haarlemmermeer bij Sloten aangelegd. Het is deze brug die ervoor gezorgd heeft dat het gedeelte tussen Badhoevedorp en Hoofddorp reeds in september kon worden opengesteld, en het gedeelte tussen Sloten en Badhoevedorp pas in november.

 

Nog een paar foto's van de nieuwe A4 voor de openstelling. Deze foto's werden genomen op 8 en 9 november.

 

Hieronder een foto van de Schipholtunnel op de dag van openstelling: 7 september. De tunnel voert onder de Buitenveldert-landingsbaan, die op deze foto nog in aanleg is.

 

Het nieuw opengestelde tracé tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel is duidelijk zichtbaar, evenals de nieuwe aansluiting Schiphol, in de vorm van een klein trompet-knooppuntje. Op de voorgrond is de oude, inmiddels verlaten rijksweg nog zichtbaar.

 

Bij Oudenrijn begint met de aanleg van de aardebanen voor de buitenste directe verbindingswegen en het uitgraven van het cunet voor de semi-directe verbindingswegen de ombouw al vorm aan te nemen, terwijl het verkeer nog over het oude verkeersplein rijdt. Van de 5 foto's zijn de onderste vier foto's genomen op 13 augustus, en daar zijn de werkzaamheden al verder gevorderd dan op de eerste foto.

 

De A2 ter plaatse van de vaste brug over de Holendrecht, 28 februari 1966. De brug is nog in de oorspronkelijke toestand.

 

Aansluiting Vleutenseweg anno 1966. Merk op dat in het oostelijk veld van het viaduct tweerichtingverkeer heerste; de latere situatie met de busbaan is dus niet geheel uit de lucht komen vallen. Het westelijke vergissingsweggetje heeft nog tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw bestaan

 

 

 

Aan de zuidzijde van de Van Brienenoordbrug bij IJsselmonde werd een verkeersplein gebouwd om het nieuwe tracé aan te laten sluiten op de bestaande rijksweg 16 van de Stadionweg naar Dordrecht. Deze potpourri van wegen werd hier gefotografeerd een jaar na de openstelling van de Van Brienenoordbrug.

 

De Deltawerken waren primair een project om droge voeten te houden. De nieuwe dammen brachten echter tezelfdertijd mogelijkheden voor nieuwe wegverbindingen. Bij de bouw van rijksweg 19 moest het Haringvliet overbrugd worden. Op deze foto uit 1966 is de bouw van de brug op een haar na geveld; de toeleidende wegen zijn echter nog niet gereed.

Deze foto van 28 april is weliswaar niet in kleur, maar wel iets scherper. De Haringvlietbrug.

 

In de jaren ’50 en ’60 waren benzineverkooppunten gelegen in restruimtes van aansluitingen nog heel gewoon. Dat de ligging van dit soort pompstations de verkeersveiligheid niet bepaald ten goede komt, merkten we later met de enorme toename van het verkeer. Vaak zijn dergelijke verkooppunten verplaatst naar nieuwe, ruim opgezette locaties. Deze pomp verhuisde bijvoorbeeld naar een locatie even zuidelijk van Delft (VZP Ruyven). Zestienhoven, 1966

 

Autosnelwegen.nl heeft een publicatielicentie op de getoonde foto's; doch het auteursrecht ligt bij de genoemde rechthebbenden.