1961

Het jaar in beelden:

 

De werkzaamheden aan het ringvaartaquaduct zijn op 5 januari in een afrondend stadium.

Er wordt al gewerkt aan de verharding op de aansluitende wegen.

De A4 is op 5 januari 1961 nog afgesloten, maar zal 1 maand later doorgaand geopend zijn.

Op 4 februari is het zover. Minister Korthals opent rijksweg 4a ter plaatse van het ringvaartaquaduct. Daarmee is de rijksweg tussen Burgerveen en Ypenburg geheel opengesteld, en hoeft verkeer tussen Amsterdam en Rotterdam voortaan Leiden of Den Haag niet meer te doorkruisen.

Uiteraard de nodige symbolische handelingen en de welbekende feeststoet.

Op 6 maart, 1 maand na de openstelling, is het verkeer op de nieuwe rijksweg nog niet erg druk.

Deze foto van de samenvoeging van de A44 en de A4 is genomen op 9 maart. De oude route moet nu via de nieuwe fly-over, waarna voor het invoegen op rijksweg 4 de linker rijstrook wordt afgestreept.

 

Aan de oude rijksweg 5 (thans N200) wordt bij Amsterdam op 24 februari hard gewerkt. Op de plaats waar vroeger de trambaan heeft gelegen, wordt de 2e rijbaan van de rijksweg gerealiseerd. Nieuwe lichtmasten zijn reeds aangebracht.

 

Een bijzondere foto. De oude 3-strooks rijksweg, ouderwetse en moderne lichtmasten en rechts de spoorlijn met de voor de spoorlijn Amsterdam-Haarlem zo karakteristieke vlinderportalen. De werkzaamheden zouden nog tot 1962 duren.

 

Bij Alkmaar is het Kooimeerplein in aanleg, op de kop van rijksweg 9. De foto toont ons de situatie op 17 maart, ruim 7 maanden voor de openstelling.

 

Deze bovenstaande en onderstaande foto's tonen de zuidelijke toerit tot de Velsertunnel op 15 maart 1961. Duidelijk zichtbaar is dat de grondwerken voor rijksweg 6 richting het Rottepolderplein toen al aanwezig waren. De aansluiting Velsen was destijds nog een "normaal" halfklaverblad, en lang niet zo ingewikkeld als de huidige situatie.

Elders was men ook druk bezig met de verbinding richting Velsertunnel. Ten oosten van Haarlem werd gebouwd aan het Rottepolderplein, het kruispunt van de rijkswegen 5 (thans A200) en 6 (thans A9).

 

 

Verkeersplein Oudenrijn op 9 juni 1961.

 

Op 11 oktober 1961 is deze foto genomen van de aansluiting Vreeswijk in rijksweg 26, net noordelijk van de Lekbrug. Tegenwoordig afrit Nieuwegein-zuid aan de A2. Nog niet alle werkzaamheden waren afgerond, maar het verkeer op de rijksweg was inmiddels wel kruisingsvrij. Pas in juli 1962 zouden alle werkzaamheden zijn afgerond.

 

 

Hooggelegen in 1961. De hoek tussen de Meernbrug, de Leidse Rijn en de rijksweg is inmiddels volgebouwd met kleine industrie. Nog altijd ademt de rijksweg de rust van haar beginjaren - hoe snel zou dat allemaal veranderen...

 

De A28 bij Wezep op 18 april 1961. De weg is nog enkelbaans, maar de 2e rijbaan is in aanleg. Het kunstwerk voor de 2e rijbaan is inmiddels gereed gekomen.

 

Op 5 juni werden opnames gemaakt van de aanleg van de A17 bij Standdaarbuiten. Op boven- en onderstaande foto's is de aanleg van de aardebanen in beeld gebracht.

 

 

Knooppunt Velperbroek (rijkswegen 12, 48 en 52) op 18 mei 1961, een maand na de openstelling van rijksweg 12 tussen de Apeldoornseweg en Velperbroek. De aardebanen voor de flyover van de A12 waren toen al aanwezig; het zou tot december 1986 (dus nog 25 jaar) duren eer de flyover zou worden gerealiseerd. Deze aanzetten tot de flyover waren een overblijfsel van het reeds in de oorlog ter plaatse opgeworpen talud, dat ter plaatse van het verkeersplein weer was afgegraven. Merk op dat de nieuwe IJsselbrug slechts enkelbaans is opengesteld voor het verkeer; (noordelijke rijbaan). De zuidelijke rijbaan zou pas volgen in 1964. Thans is deze brug opnieuw verdubbeld en de hier beschikbare rijbaan ligt nu ingeklemd tussen nieuwere brugdelen. 

 

Nogmaals hetzelfde knooppunt uit hetzelfde vliegtuig op dezelfde datum.  Daar waar de vorige foto vooral het perspectief op de A12 richtte, is hier de eerste aanzet voor de IJsselrijksweg (rw48, thans A348) goed zichtbaar.

 

Het viaduct bij Rozendaal zoals het was op 20 juni 1961. Nederland kent niet veel dalviaducten, waarbij de doorrijhoogte van de overspanning hoger is dan op basis van de hoogte van het ontwerpvoertuig minimaal noodzakelijk is. (Echte dalviaducten vindt men in Nederland eigenlijk enkel op de A79 Heerlen-Maastricht.) 

 

Verder in oostelijke richting werd nog gebouwd aan de A12. Hier zijn de pijlers zichtbaar van het viaduct van de A12 over de spoorlijn Zevenaar - Doetinchem.

 

Bij de aansluiting van de Apeldoornseweg op de A12 werd een motel geopend. Het werd vanuit de lucht vereeuwigd op 20 juni.

 

In het zuiden van het land werden ook vorderingen gemaakt. Op deze 3 foto's van 30 augustus 1961 zien we de aanleg van de A67 bij Eindhoven. Boven de aanleg van de aansluiting Valkenswaard.

Hierboven en hieronder: aanleg van knooppunt Leenderheide. De foto hier recht onder toont dat de oude rijksweg 68 Eindhoven - Weert om de bouwput heen is geleid. De contouren van de rijbanen van het nieuwe verkeersplein zijn al wel zichtbaar.

 

 

Rijksweg 75 (thans A2) bij Meerssen in aanleg op 7 juli 1961. In het glooiende Limburgse landschap is door ingraving een goede inpassing van de snelweg in het landschap mogelijk.

 

Grote dag voor Eindhoven, Tilburg en de tussengelegen plaatsen is 29 augustus. Op deze datum wordt de A58 tussen Eindhoven (Evoluon) en Oirschot in gebruik genomen. Tezamen met het nog enkelbaans gedeelte tussen Oirschot en Tilburg dat al in 1956 werd opengesteld was er nu een goede doorgaande  verbinding tot stand gekomen tussen de beide belangrijke Brabantse steden. Uiteraard mag een symbolische openingshandeling niet ontbreken.

 

Veel openingen dit jaar. Op 4 oktober is het opnieuw prijs. De weg over de Veersegatdam wordt opengesteld, tegenwoordig onderdeel van de N57. Met uiteraard eerst de welbekende glimmende auto's op kop van de stoet...

 

...waarna het verkeer bezit neemt van de nieuwe verbinding.

 

Hoewel niet helemaal rijksweg/autosnelweg, werd de Gooiseweg tussen Diemen en het Bernhardplein in Amsterdam jarenlang wel beschouwd als het laatste stukje van de rijksweg Amersfoort - Amsterdam. Niet geheel onlogisch, want het laatste deel is ongelijkvloers en heeft twee gescheiden rijbanen met elk 2 rijstroken en een vluchtstrook. Op 19 februari is de toen nog fonkelnieuwe verbindingsweg vanuit de lucht gefotografeerd.