1959

Het jaar in beeld

 

De Velsertunnel op 11 mei 1959. Het verkeer stelt nog niet veel voor, de tunnel voldoet aan alle verwachtingen en Noord- en Zuid-Kennemerland zijn voor het verkeer niet langer gescheiden door het Noordzeekanaal.

 

De eerstvolgende foto's gaan allemaal over de voortgang van de bouw van het ringvaartaquaduct. In 1959 is een enorme sprong voorwaarts gemaakt in de bouw van dit stuk van de A4. Op de eerste twee foto's is de bouw zichtbaar op 6 februari 1959. Behalve wat fundamenten is er nog niet veel te zien.

Op 2 juni 1959 vordert de bouw aanzienlijk. Wanden, plafonds, overal wordt hard aan gewerkt.

 

Eind 1959, op 9 december om precies te zijn, is ook de situatie voor de scheepvaart hersteld, en is het aquaduct feitelijk in ruwbouw gereed.

Tezelfdertijd boekte men bij de bouw van de weg zelf in 1959 grote vorderingen, met name op het Zuid-Hollands deel. Deze foto toont de A4 tussen Hoogmade en Roelofarendsveen in oktober.

 

Het weggedeelte tussen Leidschendam en Hoogmade wordt gedurende het jaar steeds drukker, en daarmee wordt ook de druk op het sluiten van de A4 tussen Hoogmade en Burgerveen steeds groter. Op 3 september rijdt het verkeer hier op de A4 (bewegwijzerd als E10) bij Zoeterwoude richting Amsterdam.

 

In 1957 is een reconstructie uitgevoerd op knooppunt Ridderkerk, dat hiermee de vormgeving kreeg zoals vele Nederlanders zich dat nog goed kunnen herinneren. Het vroegere gelijkvloerse kruispunt tussen de rijkswegen 15 en 16 was ongelijkvloers gemaakt. Het resultaat was echter een vreemde, zelfs gevaarlijke combinatie van knooppunt en aansluiting. Gevaarlijk, omdat verkeer van het onderliggend wegennet uit Ridderkerk richting Breda de verbindingsbaan vanuit Rotterdam richting Gorinchem met lage snelheid over moest steken om in te kunnen voegen op de A16. In tegenrichting was het afslaan vanaf de A16 richting Ridderkerk ook niet geheel vrij van gevaar, omdat daar de verbindingsbaan vanuit Gorinchem richting Rotterdam gekruist moest worden. Deze luchtfoto's van het knooppunt zijn gemaakt op 15 september 1959. Dit jaar was het knooppunt namelijk in het nieuws door het plaatsen van nieuwe bewegwijzering.

De geplaatste wegwijzers bij knooppunt Ridderkerk waren voor die tijd vrij bijzonder, met pijlen die zich in drieën splitsten. Deze foto van 14 mei 1959 toont zo'n bord. Uit deze borden zijn voor de bewegwijzering in Nederland belangrijke conclusies getrokken te aanzien van de hoeveelheid informatie die je in één keer aan de weggebruiker kunt overbrengen met een bord.

 

Een ander knooppunt dat in 1959 in het nieuws kwam, was Oudenrijn. Ten eerste vanwege de derde rijstrook die op het plein zelf in dienst kwam. Bovenstaande foto is van 23 april 1959.

 

Ook werd in 1959 nieuwe bewegwijzering geplaatst voor verkeersplein Oudenrijn. Hierboven het bord voor het verkeer komende vanuit Amsterdam op 4 december.

 

Op de foto's hierboven en -onder de andere nieuwigheid op dit verkeersplein in 1959: een verkeersregelinstallatie. 

 

Rijksweg 13 Den Haag - Rotterdam stond jarenlang bekend als "De Dodenweg". De foto toont de rijksweg in haar jaren '50 toestand: één rijbaan voor het verkeer, verharde vluchtbermen. Er was geen middenberm, een enkele streep scheidt de rijrichtingen (maar al te vaak ook niet, met alle gevolgen van dien). Bewoners van het Westland bleven de rijksweg nog tot ver in de jaren '80 van de 20e eeuw "De Dodenweg" noemen, ondanks het feit dat in de jaren '60 de weg werd omgebouwd naar autosnelweg-kwaliteit en de grootste problemen konden worden verholpen.

 

In 1959 waren de werkzaamheden in volle gang om de weg uit te bouwen tot een voor die tijd revolutionaire snelweg met wel 3 rijstroken in beide rijrichtingen.

Op 25 augustus 1959 werd deze foto genomen vanaf het viaduct bij de Doenkade. De weg was totaal in reconstructie. Naar de mening van de pers terecht, want de toestand van het wegdek, met de vele klinkers, zou inmiddels van een catastrofale omvang zijn.

De ombouw leidde hier en daar tot verkeershinder. 

 

Op 27 oktober opent Minister Korthals officieel de vernieuwde rijksweg 13. Het gedeelte tussen Delft en Berkel is van een middenberm voorzien, en werd uitgebreid naar 2x3 rijstroken. In 1960 zou de weg tot verkeersplein Ypenburg worden verbreed. 

 

Op deze foto uit 1959 is de aanleg van knooppunt Ypenburg te zien. De weg naar verkeersplein Leidschendam is inmiddels opengesteld, en wordt provisorisch via de slinger linksboven in de foto en het tunneltje afgewikkeld.

 

Een andere nieuwigheid voor het in ombouw zijnde wegvak tussen Doenkade en Nootdorp: praatpalen, om de 2 km geplaatst, die voor een verbinding met de ANWB-centrale Pauwmolen zorgden en zo een uitkomst zouden zijn voor gestrande weggebruikers. 27 oktober 1959.

 

Op 8 juli 1959 werd deze opname gemaakt van de aanleg van de aansluiting Baarn in rijksweg 1. De nieuwe weg naar Hoevelaken takt af van de oude weg, waarvan de rijbaan in noordwestelijke richting met een vloeiende slinger middels een viaduct onder de (nog enkelbaans) nieuwe rijksweg door werd geleid.

 

Een mooie foto van de aansluiting Vinkeveen in de A2, eveneens op 8 juli 1959.

 

Aansluiting Ouderkerk a/d Amstel op 22 april.

 

Voor rijksweg 11 werd de verbinding tussen de oude rijksweg langs de Oude Rijn bij Bodegraven en de A12 in uitvoering genomen. De aardebaan voor het nieuwe tracé, waarvan een viaduct een belangrijk deel zou uitmaken, op 7 september 1959. Merk op dat niet meer huizen gesloopt waren dan voor het viaduct minimaal noodzakelijk was. Een wet geluidhinder bestond destijds immers nog niet.

 

Het nieuwe restaurant bij Bunnik op 6 mei 1959.

 

Beetje vreemde eend in de bijt: de weg Arnhem - Apeldoorn was van oudsher rijksweg, ook zuidelijk van de A12. In dat kader werd ook een ongelijkvloers kruispunt aangelegd tussen de Apeldoornseweg en de Schelmseweg (N785). Arnhem, 13 april 1959.

 

Deze foto van 1 september toont de aansluiting Planken Wambuis na de doortrekking van rijksweg 12 in 1957.  Deze situatie kan tegenwoordig eigenlijk nog steeds in dezelfde vorm  worden aangetroffen; enkel de "vergissingsweggetjes" tussen de afritten en de toeritten zijn verwijderd. Vlakbij de hier afgebeelde aansluiting zouden ANWB, Rijkswaterstaat en politie later hun steunpunt Planken Wambuis opzetten.