1951

Het jaar in beelden:

Het knooppunt Oudenrijn op 17 augustus 1951. Enkel de pomp van Winkelman in het noordwestelijk kwadrant is al aanwezig. Merk op dat de gronden voor het knooppunt geschikt waren voor een primitief klaverblad. Het verkeersplein zelf was nog tweestrooks en had nog geen verkeersregelinstallatie. 
Naar het westen toe lag een autosnelweg tot Den Haag; 
naar het zuiden een autosnelweg tot Vreeswijk (bij de brug van Vianen);
naar het noorden toe tot Hooggelegen (De Meern/Utrecht-C);

en naar het oosten toe tot Houten (t.p.v. knooppunt Lunetten), en daarna enkelbaans tot Veenendaal.

 

Viaduct van de spoorlijn Amersfoort - Rhenen over de nog enkelbaans rw12. Dit viaduct is in 1978 afgebroken, en heeft plaats gemaakt voor twee nieuwe viaducten die in het kader van de reactivering van de Veenendaalspoorlijn zijn aangelegd. 
Fotocollectie gemeentearchief Veenendaal.

 

Deze foto toont knooppunt Laaggraven, gezien vanuit de "Engelenbocht". Een unieke kleurenfoto van begin jaren '50. 
(Op deze plaats ligt thans het verkeerscirculatieplein Laagraven; afrit 18 van de A12)

 

Bewegwijzering in de buurt van Utrecht/Oudenrijn, begin jaren '50. 
Het boek "Oudenrijn, geschiedenis van een verkeersknooppunt" plaatst deze wegwijzer in de jaren '60 nabij een toegangsweg voor Oudenrijn (p.80), maar dat klopt niet met het karakter van het bord; bovendien zijn in 1959 borden van een geheel ander type nabij Oudenrijn geplaatst (zie tijdsbeeld 1959). Het ligt het meest voor de hand dat dit een voorwegwijzer op de toenmalige rijksweg 22 (thans Waterlinieweg) is, voor het knooppunt Laagraven. Dit wegvak is tijdens de Tweede Wereldoorlog opengesteld, wat ook de vreemde kleurencombinatie van dit bord kan verklaren; in die tijd werden wegwijzers immers enigszins aangepast aan Duitse normen. Bovendien is op deze weg sprake van een afrit in al deze richtingen; omdat knooppunt Laagraven volledig ongelijkvloers was is deze combinatie van plaatsnamen geldig voor de verbindingsboog Waterlinieweg - A12 west, die ter plaatse aftakte van de doorgaande rijbaan, die de verbindingsboog richting Arnhem vormde. Deze wegwijzer heeft waarschijnlijk tot in de jaren '50 dienst gedaan. 
Foto uit: "Oudenrijn, geschiedenis van een verkeersknooppunt"