1946

Het jaar in beelden:

 

Tijdens de mobilisatie en de oorlog waren heel wat wegwijzers van hun armen ontdaan. In 1946 wachtte de ANWB een enorme taak om al deze wegwijzers weer van platen te voorzien.

 

Met de jaarwisseling 1945/1946 was het gelukt om een van de allerbelangrijkste vernielde wegverbindingen te herstellen, de Moerdijkbrug. Vijf overspanningen werden in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Met gebruikmaking van enkele noodbruggen en één geleende spoorwegoverspanning werd de oorlogsschade provisorisch hersteld. Op de noodbruggen en de spoorwegoverspanning was gezien de beperkte breedte van de overspanning slechts éénrichtingverkeer mogelijk. Maar iets was in die dagen beter dan niets. Op de achtergrond is de nog altijd zwaar gehavende spoorwegbrug zichtbaar.

 

De Moerdijkbrug op 2 januari 1946

De Moerdijkbrug op 2 januari 1946

De Moerdijkbrug op 2 januari 1946

 

Na de provisorische herstelling van de oeververbinding werd doorgewerkt aan het vervangen van de overspanningen. Zo werd op 20 juli een opgeknapt brugdeel ingevaren, en een spoorwegoverspanning uitgevaren uit de wegbrug.

 

 

Hier het zicht vanuit de lucht op deze operatie.

 

Deze foto toont de bruggen over de Nieuwe Maas bij Dordrecht op 8 mei 1946. De brug voor het wegverkeer, was in bedrijf, terwijl de spoorbrug bijna een jaar na beëindigen van de oorlog nog altijd niet hersteld was.

 

Op 20 juli, toen het KLM-vliegtuig foto's was gaan nemen bij de Moerdijk, werd ook een foto genomen van de situatie bij de Dordtse bruggen. Amper twee-en-een-halve maand na het nemen van de vorige foto blijkt dat de spoorbrug op provisorische wijze is hersteld.

 

Een sfeeropname van een verlaten rijksweg in 1946. Een dergelijke opname was eenvoudig te maken. Naast het feit dat de oorlog het voertuigpark enorm had uitgedund, had de regering om kostbare, schaarse brandstof uit te sparen het particulier autoverkeer op zondagen verboden. 

 

Op deze en de volgende 2 foto's is de A44 bij Warmond op 17 januari 1946 in beeld. Op de foto's is duidelijk zichtbaar dat deze weg bij haar opening is voorzien van kattenogen als markering tussen de beide rijstroken. Enkel de snelweg Amsterdam-Leiden was eind jaren '30 van een dergelijke markering voorzien; de A12 beschikte er niet over.

 

De laatste foto is een afrit zuidelijker genomen bij de halve aansluiting Sassenheim op rw4 (thans A44, afrit 5).