2003

 

Het jaar in beelden:

 

Een foto van knooppunt Holendrecht-zuid, met daarin de nieuwe verbindingsbogen voor de aansluiting Meibergdreef. Als de A9 ooit zou worden doorgetrokken naar de A6, dan zal deze aansluiting er weer uit moeten worden gesloopt.

 

De A9-aansluiting Badhoevedorp heeft aan de noordzijde een ontsluiting naar Amsterdam nieuw-west gekregen in de vorm van de T106. Luchtfoto van 10 mei 2003.

 

Twee foto's van de Zuidas op 29 mei 2003. Voor dit gebied zijn inmiddels grootse plannen gemaakt. In de visie van de gemeente Amsterdam moet de infrastructuur van weg, spoor en metro die op de foto links te zien is vrijwel volledig onder de grond, en moet er een grote hoeveelheid nieuwe kantoren verrijzen. Zodat de hoeveelheid woon-werk-verkeer richting Amsterdam nog meer toeneemt en de kans op files op het hele wegennetwerk waarschijnlijk nog hoger zal worden. Enige pluspunt van het plan is dat de A10 er hier dan wel minimaal een strook per richting bij zal krijgen.

De zuidas, vanaf een iets oostelijker punt bezien. Voor in beeld zijn de bruggen over de Amstel zichtbaar, rechts in het midden het RAI-complex.

 

Op de A2 werden spitsstroken geopend bij Everdingen. Om de extra hoeveelheid verkeer in noordelijke richting op te kunnen vangen zonder de verbindingswegen richting A12 te blokkeren, werd de A2 tussen Nieuwegein en Oudenrijn gereconstrueerd, en van een bufferstrook voorzien. Op deze foto is het traject van de bufferstrook zichtbaar op 9 juli.

 

In het kader van "duurzaam materiaalgebruik" worden proeven gedaan met houten geleiderails en houten portalen. Hier een houten signaleringsportaal op de A9 bij Alkmaar, 3 juli 2003.

 

Bouw van de bruggebouwen bij Bos en Lommer over de A10-west, Het noordelijk gebouw is gereed, aan het zuidelijk gebouw wordt gebouwd op 9 juni 2003. Maanden na de oplevering van de gebouwen is er overigens nog altijd geen huurder voor de overkluizingspanden. Ook het aanpalende project aan het Bos- en Lommerplein heeft te maken met tegenslag, vooral van bouwkundige aard. Het is voor het verkeer op de A10 te hopen dat de gebouwen erboven niet gelijkaardige gebreken gaan vertonen.

 

  

 

Autosnelwegen.nl heeft een publicatielicentie op de getoonde foto's; doch het auteursrecht ligt bij de genoemde rechthebbenden.