1981

 

Het jaar in beelden:

 

1981 was naast het jaar van een zware financiële crisis ("Bestek '81"), ook het jaar van het Gouwe-aquaduct. Op de kleurenfoto is de noordzijde van de aansluiting Gouda al verplaatst. De brug begint een steeds grotere flessehals te worden in het wegennet (geen middengeleiderail, smalle rijstroken, te weinig invoegruimte vanaf Rotterdam en Gouda en wanneer de brug niet open staat, een maximumsnelheid van slechts 70 km/h (afgedwongen met camera’s). Na de openstelling van het nieuwe aquaduct blijft de oude brug liggen: op de plaats waar 4 smalle rijstroken hebben gelegen verschijnt een locale weg met 2 rijstroken en een fietspad. De zwartwitfoto's zijn van 10 september, een maandje voor de openstelling.

De open dag op 3 oktober trok het nodige aan publieke belangstelling. Kraampjes, wielerwedstrijdjes, er werd een gezellige happening van gemaakt.

3 dagen later, op 6 oktober, verrichtte Minister Zeevalking de officiële opening van het aquaduct. 

De foto's hieronder tonen het aquaduct vanaf de westzijde nadat het een paar weken in verkeer is.

 

Deze foto van 23 maart toont ons een blik op de A2 nabij de brug over de Holendrecht. Deze was destijds nog niet verbreed, maar aanpassing zou niet lang meer op zich laten wachten.

 

De bouw van de Amstelbrug in de A10 vordert snel. De foto's zijn van 25 mei en 30 juni. Bijzonder is de uithanger aan het bewegwijzeringsportaal, noodzakelijk om alle bebording voor de westelijke rijrichting te kunnen ophangen. Ook na gereedkomen van het noordelijk kunstwerk is deze portaalconstructie zo gebleven, en herinnert zo nog aan het tweerichtingverkeer dat op dit zuidelijk brugdeel bijna 10 jaar lang heeft geheerst.

 

Een ander belangrijk project in 1981 was de A27 tussen Everdingen en Lunetten, waarmee de Lekbrug in de A2 behoorlijk werd ontlast. Deze foto toont de Hagesteinsebrug één dag voor de openstelling.

De beide onderstaande foto's zijn van 24 juni; de dag dat Minister Tuinman de nieuwe rijksweg feestelijk opent.

 

 

Autosnelwegen.nl heeft een publicatielicentie op de getoonde foto's; doch het auteursrecht ligt bij de genoemde rechthebbenden.