1970

 

Het jaar in beelden:

 

Het jaar 1970 begon met een hoop sneeuw, en daarmee ook met de nodige ongevallen. Hier een auto die in onzachte aanraking kwam met een wegwijzer op 17 februari.

 

Met het completeren van knooppunt Oudenrijn waren de wegenwerken bij Utrecht niet afgerond; integendeel, het was slechts het begin. De gehele A12 tussen Oudenrijn en Lunetten zou worden uitgebouwd tot 4 rijbanen met in totaal 5 rijstroken per richting. Om dat mogelijk te maken werd een geheel nieuwe Galecopperbrug gebouwd. De bouw van de eerste nieuwe brug voor de 2 meest zuidelijke rijbanen is hier in aanbouw, terwijl de oude brug nog in bedrijf is. Ook nog aanwezig is het "ongeboren kind"; meer hierover bij het tijdsbeeld van 1972. De oude Galecopperbrug (opengesteld in 1942) is niet gesloopt maar later in noordelijke richting verplaatst naar de M.L. Kingweg tussen Hooggelegen en het 24 oktoberplein.

De bovenstaande situatie werd op 17 juli gefotografeerd vanuit Oudenrijn. Op de oude Galecopperbrug was geen sprake van een harde rijbaanscheiding; markering was de enige scheiding tussen de rijrichtingen. Wat op deze foto ook goed zichtbaar is, is dat het wegdek van de nieuwe brug behoorlijk wat hoger kwam te liggen.

 

Deze foto's zijn genomen op 7 september en toont ons de IJsselbrug bij Zwolle met verkeer. Met de opening van deze brug lag het noorden van het land voortaan een stuk dichter bij de Randstad. De foto's tonen de A28 met één rijbaan open voor het verkeer, terwijl de andere rijbaan nog in aanleg is.

 

Deze foto toont de voortgang bij de bouw van de Maasbrug in de A67 bij Venlo op 19 juni 1970.

Op deze foto (eveneens van 19 juni) is in de verte de Maasbrug te zien. Op de voorgrond is de aansluiting Velden (40) op de N271 zichtbaar. De A67 was richting Duitsland reeds opengesteld.

 

Deze foto is eveneens op 19 juni genomen, en toont de bouw van de A68 (thans N280) bij Roermond.

 

Op 15 juli werd de Ketelbrug in de A6 geopend door minister Bakker. Op de foto's de sobere openingshandeling. De A6 was hier bij openstelling nog een weg tussen "niets en nergenshuizen"; niets wees nog op de grote rol die de A6 zo'n 20 jaar later zou gaan spelen in het verkeer tussen de noordelijke provincies en de Randstad.

 

Deze foto van de A10 bij Bos en Lommer werd in 1970 genomen en toont ons de nog rustige ringweg.

 

Een beeld van het complete knooppunt Badhoevedorp op 14 augustus 1970, enkele jaren nadat het gehele nieuwe wegvak tussen de Oude Haagseweg en Schiphol op 9 november 1966 ter beschikking kwam. De ruimte tussen de beide hoofdrijbanen van rijksweg 4 werd later gevuld met in totaal 4 treinsporen. Kijkende naar het noorden is te zien dat de Oude Haagseweg bij de A9 definitief is onderbroken. In deze staat is de originele verharding van de oude rijksweg 4 in de Riekerpolder blijven liggen tot in de jaren ’90. Helaas heeft men gemeend dit enige overblijfsel van originele jaren ’30-snelwegbouw in Nederland te moeten verwijderen voor de bouw van een nieuwe busbaan over het tracé. De A4 buigt nog wel af naar de oude Haagseweg even noordelijk van de aansluiting Sloten; knooppunt De Nieuwe Meer en toeleidende wegen zijn in 1970 nog niet opengesteld.

 

Aanleg van het Amstelplein (rw3/rw6) bij Amstelveen in 1970. Het knooppunt was ontworpen als een “Vlinderdas”, iets dat het midden houdt tussen een klaverblad en een ster. Uiteindelijk is rijksweg 3 nooit gebouwd. De grondwerken voor het knooppunt worden benut voor de aansluiting Ouderkerk a/d Amstel. Kortom: het geplande grootschalige kruispunt van de rijkswegen 3 en 6 is verworden tot een onbeduidende afrit aan de A9. De afrit had tot 2007 nog de grondwerken van het knooppunt, maar omdat de gemeente Amstelveen de ruimte wil benutten voor een kantorenlocatie is de aansluiting in dat jaar gereconstrueerd waarbij het ruimtebeslag kleiner is geworden.  

 

Een foto van de A13 door Overschie in 1970. De weg heeft 2x3 rijstroken, en via knooppunt Kleinpolderplein kan men ongelijkvloers doorrijden richting Rotterdam-centrum en richting Beneluxtunnel. Langs het viaduct zijn enkel doorvalbeveiligingen aangebracht. Van de latere eerst lage en later hoge geluidswallen is nog niets te zien.

 

Een foto uit 1970 van het in 1968 gereed gekomen knooppunt Vught. Dit knooppunt beschikte niet over verbindingswegen tussen de omgelegde Vughterweg en de rijksweg 2 in oostelijke richting. 


foto: Beeldbank RWS

 

Autosnelwegen.nl heeft een publicatielicentie op de getoonde foto's; doch het auteursrecht ligt bij de genoemde rechthebbenden.