1967

 

Het jaar in beelden:

 

Oudenrijn was in 1967 een grote bouwput. Om ruimte te kunnen maken voor de bouw van de centrale kunstwerken, moest het verkeer worden omgeleid over de nieuwe buitenste verbindingsbogen, die tijdelijk met elkaar waren verbonden. Het verkeersplein dat zo ontstond had de vorm van een ouderwetse stuiver. Op de foto's van 24 februari is het oude verkeersplein nog in gebruik. Op de foto's van 26 april is de stuiver inmiddels in gebruik. Op de foto van 24 juli is te zien dat de bouw van de kunstwerken in uitvoering is genomen. Voorts is de bewegwijzering te zien op 28 februari, één week voordat de stuiver in gebruik wordt genomen.

 24 februari

 24 februari

 26 april

 26 april

 24 juli

 28 februari

 28 februari

 

In 1967 wordt onderhoud gepleegd aan rijksweg 2 tussen Amsterdam en Utrecht. Hard nodig, want de betonplaten uit de jaren '50 waren inmiddels op diverse plaatsen verzakt.

 

Hier een drietal foto's van de ombouw van het "ongeboren kind". De Europalaan was inmiddels aangesloten op het verkeerspleintje - al zou dat slechts tijdelijk zijn. Goed is ook te zien dat de aansluiting oorspronkelijk twee lussen had tussen de Europalaan en de zuidelijke baan van rijksweg 12. De kleurenfoto toont het inmiddels "geboren" kind, kijkende vanaf de rijksweg de stad in.

 

Het monument op de Afsluitdijk op 17 juli 1967. Rijksweg 9 was nog altijd enkelbaans.

 

Het voltooide Ei van St. Joost, gefotografeerd op 30 mei 1967. Bovenin de foto is de Maasbrug zichtbaar.

 

Deze luchtfoto van Hoevelaken is genomen op 8 juni. De A28 richting Nijkerk is inmiddels in gebruik, en de werkzaamheden aan de verbouwing tot klaverblad zijn begonnen.

 

Op dit plaatje van 25 april 1967 zien we de grondwerkzaamheden aan de oostzijde van het knooppunt, waar de nieuwe aansluiting Hoevelaken op de A1 zichtbaar is. Deze is noodzakelijk omdat de tijdelijke noordelijke beeindiging van rijksweg 28 op de oude straatweg was komen te vervallen.

 

Onderstaand foto's van de aanleg van rijksweg A8. Allereerst een mooie overzichtfoto van het tracé van de A8, kijkende vanuit Amsterdam-Noord. Met de maagdelijkheid van het landschap rond Oostzaan was het in 1967 gedaan. Het inmiddels afgedankte Coentunnelcicuit is hier nog in aanleg. Oostzaan is nog een langgerekte lintbebouwing en de Molenwijk neemt de inwoners van Tuindorp-Oostzaan nog niet het zicht op de velden af.

Onderstaande overzichtfoto kijkt vanuit Zaandam richting de Wijdewormer. De nieuwe weg vanaf knooppunt Zaandam was de provinciale S14. Hoewel reeds sinds 1976 als A7 genummerd, is pas na het besluit om de A7 Amsterdam - Purmerend niet meer aan te leggen door het Rijk besloten deze verbinding in beheer over te nemen. Van de hoogbouw in Poelenburg is in 1967 nog weinig te zien.

Hieronder de aanleg van knooppunt Zaandam. Het is een knooppunt zonder rangeerbanen waar direct wordt in- en uitgevoegd op de hoofdrijbanen.

Bouw van de Coenbrug over de Zaan in 1967, gelegen in de toenmalige gemeente Koog aan de Zaan. 

De bouw van brug en viaduct in Koog aan de Zaan werd ook vanaf de grond op de gevoelige plaat vastgelegd, en wel op 28 november.

 

Op 4 februari 1967 is het rolbaanviaduct richting Zwanenburgbaan in ruwbouw gereed. Van de oude rijksweg is een half jaar na het sluiten voor verkeer op deze foto weinig meer te bespeuren.

 

Rijkswegen 16 en 17, knooppunt Klaverpolder in 1967. De A16 is in gebruik en de A17 en knooppunt Klaverpolder zijn hier nog in aanleg. Vanaf de Moerdijkbrug zijn de autosnelwegen naar Breda en Roosendaal gereed. Daarnaast kan men een lijn onderscheiden vanaf station Lage Zwaluwe rechtsonder op de foto naar linksboven; dat is de vroegere spoorlijn naar Moerdijk, een lijn waarvan de rol eigenlijk al uitgespeeld was met de opening van de Moerdijkspoorbrug. Deze situatie is tot voor kort zo blijven bestaan; in het gebied waar deze voormalige spoordijk de snelwegen 16 en 17 kruist, is november 2004 het compleet maken van het verkeersknooppunt voltooid. Dit in combinatie met de aanleg van de HSL-zuid maakt dat de toenmalige situatie inmiddels bijna onherkenbaar is.

 

Rijkswegen 19 en 20, knooppunt Kethelplein. De grondwerken zijn in 1967 reeds gerealiseerd voor de doortrekking van de A4 richting Delft, evenals een aantal pijlers voor viaducten. Het zou nog zo'n 50 jaar moeten duren vooraleer het wegvak richting Den Haag opengesteld werd.

 

Aan het deel van de A20 tussen Schiedam en Terbregseplein wordt gewerkt. In 1967 is de aanleg van het Kleinpolderplein van start gegaan. Op 16 oktober is de situatie bij het oude Blijdorpplein en de traverse van de A13 bij Overschie op de gevoelige plaat vastgelegd.

 

Aan de oostzijde van Rotterdam werd 16 december de A16 tussen het Kralingseplein en de Bosdreef voor het verkeer vrijgegeven. De aanleg van dit wegvak kostte destijds ƒ 40 miljoen.

 

Deze foto is genomen bij de toenmalige aansluiting Laren aan de A1. Thans is dat de nummerloze aansluiting van restaurant De Witte Bergen, net westelijk van knooppunt Eemnes. In 1967 liep van deze aansluiting een weg in noordelijke richting naar Laren. Deze weg is opgebroken na het gereedkomen van de A27 tussen knooppunt Eemnes en Laren. 

 

De onderstaande foto's zijn van het tolplein dat aan de zuidzijde lag van de op 5 juni 1967 door Koningin Juliana geopende Beneluxtunnel. Het tolplein zou dienst doen van 1967 tot 1980, toen de tunnel uiteindelijk tolvrij werd. Op de eerste twee foto's is de bewegwijzering bij het naderen van het tolplein te zien, de volgende twee foto's geven een beeld van de tolpoortjes. De laatste foto toont ons de 'tol-o-maat', een bak waar muntgeld in geworpen kon worden, waarna de slagboom zich opende zonder tussenkomst van een tollenaar. Voor 1967 knap revolutionair. Foto's Beeldbank Rijkswaterstaat 

 

Autosnelwegen.nl heeft een publicatielicentie op de getoonde foto's; doch het auteursrecht ligt bij de genoemde rechthebbenden.