1962

Het jaar in beelden:

Bergh autoweg, de eerste moderne autosnelweg-grensovergang in Europa. Nederland was er trots op dat de A12 nu tot in Duitsland reikte, maar functioneel werd de verbinding pas op 27 april 1965, toen de Holland-linie gereed kwam op Duits grondgebied met het wegvak Emmerich - Wesel.

De grensovergang Bergh autoweg (bij Elten) stond bij de openstelling in 1962 te boek als de eerste grensoverschrijdende autosnelweg in Europa. Helemaal waar was dat niet: Van de vooroorlogse Duitse Reichsautobahnen lag immers een deel na de Tweede Wereldoorlog niet meer in Duitsland. Voor al die grensovergangen geldt echter dat de grensovergang later is gebouwd in een reeds bestaande snelweg; de grensovergang Bergh is als zodanig direct in het ontwerp van de “Holland-linie” (zoals de Duitsers de Autobahn tussen Oberhausen en Elten noemen) meegenomen, en was als zodanig wel de eerste moderne grensovergang. Met de huidige open binnengrenzen zijn de overkapping en de slagbomen verdwenen en kan met 100 km/h zonder oponthoud worden doorgereden.

 

File voor de brug bij Muiden in rijksweg 1. De versmalling naar één rijstrook maakte van de oude Vechtbrug een steeds grotere flessehals. Het zou nog 3 jaar duren vooraleer de nieuwe Vechtbrug in gebruik zou worden genomen.

 

De Galecopperbrug in rijksweg 12 bij Utrecht. Ter plaatse van de brug was er geen middenberm, een doorgetrokken streep volstond als rijrichtingscheiding.

 

Pinksterfiles op rijksweg 12 voor Oudenrijn, bij de aansluiting Houten. Destijds waren files nog iets buitengewoons.

 

Ook buitengewoon, maar dan naar huidige maatstaven, is de ligging van het woonhuis ten opzichte van de snelweg. Bij de verbreding van rijksweg 12 met parallelbanen verdween deze situatie begin jaren '70.

 

Er werden afrondende werkzaamheden uitgevoerd aan het nieuwe knooppunt Ypenburg. Deze foto is genomen op 30 mei.

 

De bouw van de A2 vorderde vanuit het zuiden in noordelijke richting. Hier is het "Ei van Sint Joost" op 5 juni in aanleg.

 

De openstelling van rijksweg 23 was in 1962 een belangrijk feit voor de stad Amersfoort. Op 17 december werd de stad verlost van het doorgaand verkeer met de opening van de autosnelweg tussen de Stichtse rotonde en verkeersplein Hoevelaken. Het verkeersplein op de foto's is de Stichtse rotonde; herkenbaar aan het torentje.

Uiteraard de bekende ceremonie, stoet en andere folkore. In de jaren '60 werd er nog feest gevierd wanneer een autosnelweg werd opengesteld.

 

Het Delftplein in Haarlem op 21 februari. De aansluiting van rijksweg 9 op de Westelijke randweg had vorm gekregen.

 

Nog geen jaar na het tracébesluit was de Coentunnel al in aanleg. Hier een van de bouwputten voor de tunnelbouw.

Dit is het bouwdok voor de tunnelmoten, dat op 20 september 1962 nogal kaal aandoet.

 

In 1962 begint het viaduct in rijksweg 11 bij Bodegraven vorm te krijgen. Op de bovenste foto is de situatie in beeld op 11 mei, op de foto onder later dat jaar.

 

 

De bouw van de A17 vordert gestaag. Hier is de brug over de Mark in aanbouw op 17 juli 1962.

 

De winter 1962-1963 is in de herinnering van vele Nederlanders de strengste die ze ooit hebben meegemaakt. IJskoud en een boel sneeuw. Op 30 december ligt de rijksweg tussen Amsterdam en Haarlem er bijzonder winters bij.