1960

Het jaar in beelden:

 

In 1960 werd hard gewerkt aan de verbreding van de A13 naar 2x3 rijstroken. Want hoewel er in 1959 al het nodige werk was verzet en de weg reeds gedeeltelijk met 3 rijstroken per richting werd opengesteld, kon het geheel pas eind 1960 definitief worden afgerond.

 

Het eindpunt van de A13 was in 1960 niet het Kleinpolderplein, maar het Blijdorpplein. Dat ei-vormige plein lag op dezelfde plek als waar tegenwoordig het knooppunt ligt. Tussen het Blijdorpplein en de Doenkade bij Overschie zou de A13 op het viaduct nog een decennium lang 2x2 rijstroken blijven houden.

 

Het knooppunt Ypenburg werd in 1960 voltooid. Hier is het plein in 1960 zichtbaar. Op één verbindingsweg na (richting Hoornsebrug) is het verkeersplein gereed.

 

De werkzaamheden aan het Ringvaartaquaduct bij Roelofarendsveen gingen in een gestaag tempo voort.

 

Eveneens belangrijk voor de openstelling van het ontbrekende stuk van de A4 was de bouw van het viaduct bij Burgerveen, bedoeld voor de rijbaan vanaf Sassenheim richting Amsterdam. Duidelijk is zichtbaar dat de nieuwe rijksweg 4a precies in het verlengde van de bestaande, naar het westen afbuigende rijksweg 4 werd gebouwd.

 

Een foto van Oudenrijn op 4 juni 1960. Duidelijk zichtbaar zijn de 3 rijstroken op het verkeersplein, evenals een aantal stopstrepen; het gevolg van de geïnstalleerde verkeersregelinstallaties.

 

Deze foto toont de situatie op de A2 nabij Utrecht Hooggelegen in 1960. Op de achtergrond is het verkeersplein Oudenrijn zichtbaar. Het verkeerscomplex rondom Oudenrijn is door de jaren heen sterk gegroeid.

 

In juni vorderden de grondwerken voor de A12 tussen Arnhem noord en verkeersplein Velperbroek al behoorlijk.

 

 

Op het verkeersplein Velperbroek zelf werden in oktober al de eerste asfaltlagen aangebracht. Het zou niet lang meer duren voordat rijksweg 12 Arnhem zou verlossen van de problematiek van het doorgaande oost-west verkeer.

 

Op 8 februari werd bij Tiel feestelijk weer een stukje A15 in gebruik genomen. Op bovenstaande en onderstaande foto's is het passeren van de feeststoet in beeld gebracht.

 

Velsertunnel in 1960

Besloten was om rijksweg 6 aan te laten sluiten op de Velsertunnel. Daarom werden zuidelijk van de Velsertunnel grondwerken aangelegd voor de aansluiting van rijksweg 6 op rijksweg 9 (thans A22 op de A208). Op 20 april 1960 zijn de grondwerken goed te zien. Toch zou het nog tot 1974 duren voordat de splitsing een feit zou zijn.

Door de aanleg van de westrelijke randweg om Haarlem werd de nieuwe rijksweg 9 naar de Velsertunnel hierop aangesloten, in plaats van op de oude Rijksstraatweg. De rotonde Delftplein werd aangelegd, alsook een ongelijkvloerse kruising voor het verkeer tussen de Velsertunnel en de Westelijke randweg. De foto toont de werkzaamheden op 7 april 1960.

 

Opmerkelijk: dynamisch verkeersmanagement bestond in die jaren nog niet als kreet, maar met verkeerslichten werd al aardig wat afgeëxperimenteerd. In de beeldbank van het Nationaal Archief bevond zich deze foto. In Duitsland was blijkbaar iemand op het idee gekomen om met verkeerslicht-armaturen een bord te maken dat dynamisch de maximumsnelheden 40, 50 of 60 km/h aan kan geven. Düsseldorf, 11 januari 1960