1956

Het jaar in beelden:

 

De Velsertunnel is nog lang niet klaar, maar bepaalde groepen kunnen de tunnel reeds met een touringcar verkennen voor zover de verharding op één rijbaan al gereed is.

 

De nieuwe aansluiting van de Doenkade op rijksweg 13 is bijna klaar, als deze twee foto's op 22 augustus 1956 worden geschoten. Duidelijk is de rijbaansplitsing te zien die noodzakelijk was voor het viaduct over rijksweg 13, maar ook het tankstation in het zuidoostelijk kwadrant van de aansluiting.

 

Zelfde situatie, zelfde dag, zelfde vliegtuig, andere invalshoek.

 

Op bovenstaande foto is te zien dat knooppunt Leidschendam (daar waar thans het Prins Clausplein ligt) vorm aanneemt. 
De foto moet gemaakt zijn voor 23 juli 1955, want toen ging het verkeersplein open met het eerste stukje rw4A (nu: A4) in noordelijke richting, tot de afrit Leidschendam.

 

Deze foto toont het hele verkeersplein in bedrijf, en moet dus genomen zijn na 31 augustus 1957. Op die datum werd rijksweg 4A tussen de verkeerspleinen van Leidschendam en Ypenburg opengesteld.

 

Aan de A4 wordt noordelijk van Leidschendam inmiddels ook behoorlijk doorgewerkt. Hier is op 15 oktober de aansluiting Zoeterwoude in aanleg. Toendertijd werd de snelweg hier dwars door de weilanden aangelegd. De bebouwingsgrens is hier sindsdien behoorlijk dichterbij gerukt.

 

Van knooppunt Oudenrijn zijn in de loop der jaren heel veel foto's gemaakt. Gezien de diverse metamorfoses die het knooppunt in de jaren heeft ondergaan zijn alle foto's die een tijdsbeeld van dit knooppunt kunnen geven gepresenteerd. De situatie wijkt op deze foto's van 9 juni 1956 niet wezenlijk af van de foto uit 1955.

 

Wel zou Oudenrijn een steeds belangrijker rol gaan spelen in het wegennet, want met het bouwen van de snelwegen naar Amsterdam en Arnhem en het langzaam maar zeker ombouwen van de weg Vianen - Den Bosch tot autosnelweg werd dit verkeersplein steeds meer het hart van het netwerk.

 

Aansluiting Driebergen na volledige openstelling A12. Kijkend in oostelijke richting; ter rechterzijde ligt Driebergen-Rijsenburg.

 

Aansluiting Maarsbergen na volledige openstelling A12. Dit was een halfklaverblad met daarin een benzineverkooppunt. Vroeger kwam het wel vaker voor dat in een aansluiting een dergelijke voorziening werd gerealiseerd.

 

Aansluiting Veenendaal na volledige openstelling A12. De A12 werd in hoog tempo in oostelijke richting gebouwd. Daar waar de spoorlijn een aantal decennia eerder dwars door de Emminkhuizerberg werd gelegd, gaat de A12 er met een ruime boog enigszins omheen. Op 30 juni 1956 was de A12 doorgaand met 2x2 rijstroken te berijden van Utrecht tot aan Planken Wambuis, bij Ede.

 

De aansluiting Oog in Al in 1956. Lag rijksweg 2 bij haar planning in de jaren '30 en haar openstelling in 1954 nog ver van de bebouwde kommen, reeds nu zien we al dat de gemeente Utrecht het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de rijksweg gaat ontwikkelen. Hier is de Lage Weide ontstaan, en werd de electriciteitscentrale van de PUEM gebouwd.